Filosofisk samtale

Hvad er en filosofisk samtale?

Den filosofiske samtale kender vi helt tilbage fra Sokrates og Platon. Læser man Platons bøger, vil man se, at de stort set alle sammen består af samtaler med Sokrates, som var Platons store forbillede, og en eller anden, som han møder på sin vej. Som oftest en sofist.
Når Sokrates fx ville teste en af sine samtalepartnere, så spurgte han dem ofte om hvad svaret på et begreb kunne være. Han kunne fx spørge om, hvad retfærdighed var for den størrelse – eller dyd – eller mod – eller mådehold – eller visdom – eller lykke?
Og hver gang bragte han (helt bevidst) sine samtalepartnere i forlegenhed, fordi det er umuligt at sige, hvad begreberne står for, når de præsenteres i deres rene form. Man kan derimod bedre argumentere for, hvornår man fx handler retfærdigt, hvornår man handler vist osv. Modellen for disse samtaler kan bruges endnu den dag i dag.

Spørgsmålet er så hvordan man kan etablere en filosofisk samtale?

Man kan begynde med at sige, at en filosofisk samtale ikke søger et bestemt svar på et givet spørgsmål. Et svar på et spørgsmål vil ofte være en anledning til at spørge videre på svaret – for at højne niveauet – eller grave dybere, hvordan man nu foretrækker det.
Man kan også sige, at et givet filosofisk spørgsmål ikke vil affinde sig med en sludder for en sladder. Et filosofisk spørgsmål ønsker at tvinge sin samtalepartner til at argumentere for sit svar, at tænker grundigt over det – måske endda at tænke vildt.

En opsummering – hvad er vigtigt:

 • Giv dig tid til at tænke dig om
 • Tro ikke at du kan levere færdige og endegyldige svar
 • Argumenter for dine synspunkter
 • Vær så præcis, som du kan i dine svar
 • Vær parat til, når dine synspunkter bliver udfordret, at genoverveje, hvad du mener
 • Vid at dine svar er dine
 • Vid at andres synspunkter bør vises respekt

Emner til filosofisk samtale

 1.  Gør jer tanker om, hvorfor Alba er nødt til at tage ud på denne meget vanskelige rejse for at blive genforenet med den fugl, som hun jo selv har jaget bort.
 2. Den lille fugl sidder og venter på, at Alba skal fødes, hvorefter den forener sig med hende. Den tager ikke bolig i hende, men er hele tiden uden for hende. Alligevel kan man kalde den for Albas sjæl. Diskuter hvad en sjæl mon er. Kender I andre steder i litteratur, hvor sjælen er afbilledet symbolsk og hvordan?
 3. Pigen bag hækken spiller en vigtig rolle i historien. Diskuter, hvorfor hun er så vigtig. Hvad er det, hun gør og siger, som får så voldsomme følger for Alba?
 4. Drøft hvad det vil sige at være tro mod sig selv.

Eller som ”undre”-runde

 1. Når I har læst Fuglen udarbejder I hver tre spørgsmål i forhold til versfortællingen, som I undrer jer over
 2. Dernæst finder i sammen i grupper på 3 elever.
 3. Udvælg de 5 bedste spørgsmål og skriv dem ned på hver sin seddel.
 4. Spørgsmålene lægges ned i ”en hat” og hatten går rundt (gerne i en rundkreds)
 5. På skift trækker I et spørgsmål fra hatten og forsøger at besvaret det.
  Herefter er spørgsmålet åbent til ”filosofisk samtale”.
  Svarene kan skrives ned af en referent og sættes op på tavlen til slut