Tematikker og symboler

Tematikker

Forhold jer til flg. begreber og placer dem i forhold til teksten:

  • Skyld – uskyld
  • Skam – værdighed
  • Glæde – smerte
  • Had – kærlighed
  • Skæbne – vilje
  • Mirakel – hverdag
  • Misundelse – accept
  • Styrke – svaghed
  • Håb – opgivelse
  • Tillid – mistillid
  • Indre – ydre
  • Fylde – tomhed

 Symboler

  • Hvad betyder navnet Alba? Hvorfor tror du hovedpersonen hedder det?
  • Undersøg, hvad fulde kan symbolisere. Hvorfor tror du, det netop er en fugl, hun har med sig?
  • Hvad symboliserer forholdet mellem Alba og hendes fugl efter din mening?
  • Hvad symboliserer pigen bag hækken?
    Hvordan kender du ”Pigen bag hækken” fra dit eget liv?
    Kan man undgå ”pigen bag hækken”?
  • Beskriv hvad Alba gennemgår på sin rejse:
    Hvilke konkrete landskaber går hun igennem?
    Sammenhold dem med de følelser og tilstande, hun gennemlever (inddrag tegningerne).