Rap-beats

Leg med at rappe

Hvis I selv vil lege med rim, rap og rytme, kan I bruge disse beats:

Beat 80:

Beat 90:

Beat 100:

 Beat 110: 

 Beat 120:

 

 

Axel elsker biler

Hvis I vil prøve at rappe Axel elsker biler, kan I bruge disse beats:

Der er 3 forskellige sværhedsgrader.

Let

Her har jeg indtalt hele teksten som rap. I kan øve jer ved at tale ovenpå min rap indtaling.

Middel

Her er alle a-stykker oplæst af mig, og I skal selv rappe omkvædene.

I de fleste a-stykker holder jeg pause i indtalingen efter 2. og 4. linje. Her kan I evt. supplere med nogle rytmiske lyde, dyt-båt-rap-WOW-wiiii-wroom osv.

Svær/fri

Her er der ingen indtaling. Forskellen musikalsk mellem a- og b-stykker er udlignet, så man ikke behøver komme ind på de rigtige steder. Der er ca. 18 minutters musik.

Det er et meget stort projekt at lave hele teksten, men brug det evt. til at indøve en del af Axel elsker biler, eller til at lege med brudstykker af tekst, bilmærker, billyde etc.